Uitslag loterij 2014

Op zondag 14 augustus jl. is de trekking verricht van de jaarlijkse loterij van Eszet Swalmen.

En zoals gebruikelijk wordt deze trekkingsuitslag op een paar manieren onder de aandacht gebracht van uiteraard de kopers van de loten, als ook aan de overige geïnteresseerden. Al sinds jaar en dag valt ’t Zjwaemke hiervoor te raadplegen.

Daarnaast is de uitslag van de trekking uiteraard ook op onze website www.eszet-swalmen.nl te vinden.

De uitslag is als volgt:

Eerste prijs:    €  200,–  is voor de eigenaar van lotnummer  1998

Tweede prijs: €  100,–  is voor de eigenaar van lotnummer  1237

Derde prijs:     €    50,–  is voor de eigenaar van lotnummer  0940

Vanaf deze plek willen wij de prijswinnaars van harte gelukwensen met het gewonnen bedrag. Winnaars kunnen zich telefonisch of per email melden bij onze penningmeester via penningmeester@eszet-swalmen.nl of 06-22048879.

Verder willen wij onze hartelijke dank uitspreken aan ALLE kopers van onze loten. ZIJ verlenen door de aankoop van onze loten een onontbeerlijke steun aan onze vereniging, zonder deze steun zou Eszet het beduidend moeilijker hebben om de eindjes aan elkaar te knopen!

En niet te vergeten de verkopers van de loten … Zonder deze vrijwilligers zou de hele loterij niet eens van de grond komen. Hartelijk bedankt voor jullie inzet en tijd!!

Wij hopen op jullie allen volgend jaar wederom een beroep te mogen doen, zowel op de sponsoren, de lotenkopers, als ook de verkopers!

Namens het bestuur van Eszet

 

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Bericht