Tarieven 2022

Met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering is er een indexering toegepast.

Recreatief zwemmen per jaar € 168,70

Per kwartaal

1e kw. € 49,68
2e kw. € 39,68
3e kw. € 39,67
4e kw. € 39,67

Sterrenplan per jaar € 168,70

Per kwartaal

1e kw. € 49,68
2e kw. € 39,68
3e kw. € 39,67
4e kw. € 39,67

Wedstrijd zwemmen (tot 21 jaar) per jaar € 170,25

Per kwartaal

1e kw. € 50,07
2e kw. € 40,06
3e kw. € 40,06
4e kw. € 40,06

Wedstrijd zwemmen (vanaf 21 jaar) per jaar € 184,90

Per kwartaal

1e kw. € 53,73
2e kw. € 43,73
3e kw. € 43,72
4e kw. € 43,72

De bedragen in het 1e kwartaal zijn € 10,- hoger i.v.m. de afdracht naar de K.N.Z.B.
Leden van verdiensten zijn geen contributie verschuldigd.
Passieve leden / ondersteunende leden ……………………………………….. € 30,00
Inschrijfgeld nieuwe leden ……………………………………………………….. € 17,00
Gezinskortingen gelden alleen op de basiscontributie b.v. bij 3e gezinslid 25%
4e gezinslid 35% – 5e gezinslid 50% korting
AFMELDEN als lid van ESZET:
via website Eszet, of e-mail: ledenadministratie@eszet-swalmen.nl