Tarieven 2019

Met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering is er een indexering van 1,5% toegepast

Recreatief zwemmen per jaar € 158,35

Per kwartaal

1e kw. € 47,09
2e kw. € 37,09
3e kw. € 37,09
4e kw. € 37,08

Sterrenplan per jaar € 158,35

Per kwartaal

1e kw. € 47,09
2e kw. € 37,09
3e kw. € 37,09
4e kw. € 37,08

Wedstrijd zwemmen (tot 21 jaar) per jaar € 159,80

Per kwartaal

1e kw. € 47,45
2e kw. € 37,45
3e kw. € 37,45
4e kw. € 37,45

Wedstrijd zwemmen (vanaf 21 jaar) per jaar € 173,55

Per kwartaal

1e kw. € 50,89
2e kw. € 40,89
3e kw. € 40,89
4e kw. € 40,88

De bedragen in het 1e kwartaal zijn € 10,- hoger i.v.m. de afdracht naar de K.N.Z.B.
Leden van verdiensten zijn geen contributie verschuldigd.
Passieve leden / ondersteunende leden ……………………………………….. € 30,00
Inschrijfgeld nieuwe leden …………………………………………………………….. € 17,00
Gezinskortingen gelden alleen op de basiscontributie b.v. bij 3e gezinslid 25%
4e gezinslid 35% – 5e gezinslid 50% korting
AFMELDEN als lid van ESZET:
via website Eszet, of e-mail: ledenadministratie@eszet-swalmen.nl