Tarieven 2023

Met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering is er een indexering toegepast.

Recreatief zwemmen per jaar € 183,88

Per kwartaal

1e kw. € 54,22
2e kw. € 43,22
3e kw. € 43,22
4e kw. € 43,22

Sterrenplan per jaar € 183,88

Per kwartaal

1e kw. € 54,22
2e kw. € 43,22
3e kw. € 43,22
4e kw. € 43,22

Wedstrijd zwemmen (tot 21 jaar) per jaar € 185,56

Per kwartaal

1e kw. € 54,64
2e kw. € 43,64
3e kw. € 43,64
4e kw. € 43,64

Wedstrijd zwemmen (vanaf 21 jaar) per jaar € 201,55

Per kwartaal

1e kw. € 58,64
2e kw. € 47,64
3e kw. € 47,64
4e kw. € 47,64

De bedragen in het 1e kwartaal zijn € 11,- hoger i.v.m. de afdracht naar de K.N.Z.B.
Leden van verdiensten zijn geen contributie verschuldigd.
Passieve leden / ondersteunende leden ……………………………………….. € 30,00
Inschrijfgeld nieuwe leden ……………………………………………………….. € 17,00
Gezinskortingen gelden alleen op de basiscontributie b.v. bij 3e gezinslid 25%
4e gezinslid 35% – 5e gezinslid 50% korting
AFMELDEN als lid van ESZET:
via website Eszet, of e-mail: ledenadministratie@eszet-swalmen.nl