Tarieven 2024

Met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering is er een indexering toegepast.

Recreatief zwemmen per jaar € 189,77

Per kwartaal

1e kw. € 55,70
2e kw. € 44,69
3e kw. € 44,69
4e kw. € 44,69

Sterrenplan per jaar € 189,77

Per kwartaal

1e kw. € 55,70
2e kw. € 44,69
3e kw. € 44,69
4e kw. € 44,69

Wedstrijd zwemmen (tot 21 jaar) per jaar € 191,52

Per kwartaal

1e kw. € 56,13
2e kw. € 45,13
3e kw. € 45,13
4e kw. € 45,13

Wedstrijd zwemmen (vanaf 21 jaar) per jaar € 208,00

Per kwartaal

1e kw. € 60,25
2e kw. € 49,25
3e kw. € 49,25
4e kw. € 49,25

De bedragen in het 1e kwartaal zijn € 11,- hoger i.v.m. de afdracht naar de K.N.Z.B.
Leden van verdiensten zijn geen contributie verschuldigd.
Passieve leden / ondersteunende leden ……………………………………….. € 30,00
Inschrijfgeld nieuwe leden ……………………………………………………….. € 17,00
Gezinskortingen gelden alleen op de basiscontributie b.v. bij 3e gezinslid 25%
4e gezinslid 35% – 5e gezinslid 50% korting
AFMELDEN als lid van ESZET:
via website Eszet, of e-mail: ledenadministratie@eszet-swalmen.nl