Tarieven 2021

Met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering is er een indexering toegepast.

Recreatief zwemmen per jaar € 165,40

Per kwartaal

1e kw. € 48,85
2e kw. € 38,85
3e kw. € 38,85
4e kw. € 38,85

Sterrenplan per jaar € 165,40

Per kwartaal

1e kw. € 48,85
2e kw. € 38,85
3e kw. € 38,85
4e kw. € 38,85

Wedstrijd zwemmen (tot 21 jaar) per jaar € 166,92

Per kwartaal

1e kw. € 49,23
2e kw. € 39,23
3e kw. € 39,23
4e kw. € 39,23

Wedstrijd zwemmen (vanaf 21 jaar) per jaar € 181,28

Per kwartaal

1e kw. € 52,82
2e kw. € 42,82
3e kw. € 42,82
4e kw. € 42,82

De bedragen in het 1e kwartaal zijn € 10,- hoger i.v.m. de afdracht naar de K.N.Z.B.
Leden van verdiensten zijn geen contributie verschuldigd.
Passieve leden / ondersteunende leden ……………………………………….. € 30,00
Inschrijfgeld nieuwe leden ……………………………………………………….. € 17,00
Gezinskortingen gelden alleen op de basiscontributie b.v. bij 3e gezinslid 25%
4e gezinslid 35% – 5e gezinslid 50% korting
AFMELDEN als lid van ESZET:
via website Eszet, of e-mail: ledenadministratie@eszet-swalmen.nl