Tarieven 2020

Met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering is er een indexering toegepast.

Recreatief zwemmen per jaar € 161,36

Per kwartaal

1e kw. € 47,84
2e kw. € 37,84
3e kw. € 37,84
4e kw. € 37,84

Sterrenplan per jaar € 161,36

Per kwartaal

1e kw. € 47,84
2e kw. € 37,84
3e kw. € 37,84
4e kw. € 37,84

Wedstrijd zwemmen (tot 21 jaar) per jaar € 162,84

Per kwartaal

1e kw. € 48,21
2e kw. € 38,21
3e kw. € 38,21
4e kw. € 38,21

Wedstrijd zwemmen (vanaf 21 jaar) per jaar € 176,85

Per kwartaal

1e kw. € 51,71
2e kw. € 41,71
3e kw. € 41,71
4e kw. € 41,72

De bedragen in het 1e kwartaal zijn € 10,- hoger i.v.m. de afdracht naar de K.N.Z.B.
Leden van verdiensten zijn geen contributie verschuldigd.
Passieve leden / ondersteunende leden ……………………………………….. € 30,00
Inschrijfgeld nieuwe leden ……………………………………………………….. € 17,00
Gezinskortingen gelden alleen op de basiscontributie b.v. bij 3e gezinslid 25%
4e gezinslid 35% – 5e gezinslid 50% korting
AFMELDEN als lid van ESZET:
via website Eszet, of e-mail: ledenadministratie@eszet-swalmen.nl