In Memoriam Jacq Ottenheym

Geachte familie Ottenheym, beste Toos,

Wij hebben kennis genomen van het overlijden van uw man, vader en opa Jacq Ottenheym.

Jacq was bij onze vereniging bekend als een kracht waarop steeds gerekend kon worden, niet op de voorgrond tredend, maar wel altijd aanwezig om te helpen, daar waar nodig!

Jarenlang heeft hij zich als lid, bestuurslid en adviseur ingezet om het beste voor zijn ESZET te realiseren. Niet alleen Eszet en de Stichting Meifeesten, maar vooral ook jullie, hebben een bijzonder mens verloren!

Het is begonnen toen Tineke, May en Roel lid zijn geworden van ESZET. Voor hem en ook jou, Toos, was het welhaast vanzelfsprekend dat je iets voor de vereniging deed. Chauffeuren, dan bij het waterpolo aan de jurytafel en ook in het bestuur. Jacq was een rustig en aimabele persoonlijkheid die direct op zijn doel afging en geen nee accepteerde. Vele sponsoren hebben dankzij hem een bijdrage aan ESZET geleverd, de zwembadbouw commissie, de waterpolo-commissie maar ook de Meifeesten hebben dankbaar gebruik mogen maken van het zakelijke netwerk dat Jacq beschikbaar stelde.

Je kon Jacq alles vragen, nee bestond voor hem niet. Geen vraag was hem vreemd en hij stond je dan ook met raad en daad ter zijde. Rustig, kalm, zakelijk, zeer betrokken en vooral optimistisch. Bij aktiviteiten van ESZET waren jullie beiden altijd aanwezig, totdat zijn gezondheid hem parten begon te spelen. Echter toch bleef hij met de wandelclub de Sopper bezorgen, en op afstand het wel en wee van zijn club volgen.

Wij zullen hem missen, zijn betrokkenheid en steun. En als bestuur van de Swalmense Zwem- en Waterpolovereniging Eszet willen wij dan ook, middels dit schrijven, onze oprechte deelneming betuigen.

Wij willen u veel sterkte toewensen, voor nu en ook later!

Bestuur Eszet              namens deze,

G M Julicher

Secretaris ESZET

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Bericht