Alle vrijwilligers bedankt!

Beste Eszet-vrijwilliger,

Het vrijwilligerscorps van Eszet heeft gedurende het afgelopen jaar weer op veel fronten werk verzet. In alle geledingen van Eszet worden, zonder dat het direct in het oog springt, veel dingen gedaan, die het onze club van zo’n 140 personen mogelijk maakt om op véél fronten actief te zijn en te blijven.

Tot en met 2012 werd daar door het Eszet-bestuur aandacht aan geschonken in de vorm van een tastbaar geschenk. Ook dit jaar kwam op de  bestuurs-vergadering weer de vraag aan de orde, wat voor een geschikte attentie er moest worden verzorgd. Al pratend en denkend hierover, nam de discussie na een tijd een onverwachte wending.

Er werd hardop de vraag gesteld, of het wel zo NODIG was, om de waardering voor alle inspanningen van de vrijwilligers namens de vereniging en het bestuur aan te bieden in de vorm van een tastbaar geschenk.

De bewuste overweging van de bestuursleden hierbij was, dat de vrijwilligers, welke gedurende het jaar bezig zijn geweest voor en namens Eszet, dit NIET doen met als drijfveer  een eindejaars-attentie!

Het feit, dat de vereniging al ruim 75 jaar draait, geeft aan dat er veel werk verzet werd en wordt, wat op geen enkele manier via een geschenk kan worden uitgedrukt. Wat echter WEL nodig is, is dat dit vrijwillige werk op zijn waarde wordt geschat! Met andere woorden, dat het van alle Eszetters de waardering krijgt, die het verdient.

Met dit schrijven willen wij hier een aanzet toe geven.

Door als bestuur namens héél Eszet onze waardering, trots EN hartelijke dank uit te spreken aan alle vrijwilligers, voor de inspanningen, die zij zich gedurende het jaar getroost hebben!

Daarnaast willen wij natuurlijk OOK iedereen welgemeend een hele mooie Kerst en een goed Nieuwjaar toewensen. Eszet hoopt ook in de toekomst op jullie te mogen rekenen!

Heel hartelijk bedankt namens het gehele bestuur.

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Bericht